Kaista käyttöön pohjois-Karjalassa -hanke

Kaista käyttöön Pohjois-Karjalassa -hanke (1.8.2016-31.12.2018) edistää sähköisten palveluiden kehitystä ja käyttöönottoa, tukee valtakunnallisen Laajakaista kaikille -hankkeen toteutumista ja jatkoa sekä lisää huippunopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista ja käyttöönottoa haja-asutusalueilla.
 
Hanke tekee tiedotus- ja koordinointityötä eri toimialojen sähköisten palveluiden kehittäjien sekä laajakaistayhteyksien rakentajien kanssa. Hankkeen tuloksena sähköisten palveluiden kehitystyön päällekkäisyys vähenee, kunnille voidaan tarjota keskitettyä palvelukehittämisen asiantuntija-apua, tiedotetaan ja avustetaan julkisen tuen hausta sekä lisätään asukkaiden tietoisuutta sähköisistä palveluista sekä laajakaistayhteyksistä ja niiden hankinnasta.

Hankkeen kohderyhmänä ovat maakuntien haja-asutusalueiden asukkaat, yritykset, julkishallinnon edustajat ja sähköisten palveluiden kehittäjät. Hankkeen sidosryhmiä ovat maakunnan kehittämisyhtiöt, kunnat, LEADERtoimintaryhmät, Liikenne- ja viestintäministeriö, Maa- ja metsätalousministeriö, Viestintävirasto, Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä, palveluoperaattorit sekä sähköisiin palveluihin liittyvät muut hankkeet maakunnan sisällä ja ulkopuolella.
 
Hankkeen toteutuksessa ovat mukana Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy ja Maaseudun Sivistysliiton Pohjois-Karjalan Aluejärjestö r.y.